Historia

Z dziejów szkoły...

Historia naszej szkoły rozpoczyna się w roku 1984, kiedy to oficjalnie, 1 października zostaje uroczyście otwarta Szkoła Podstawowa nr 75.
Mieści się ona na osiedlu Radogoszcz-Zachód, przy ulicy Stawowej 28.
Dotychczas na tym terenie znajdowała się tylko jedna szkoła - Szkoła Podstawowa nr 122, jednak nie mogła zaspokoić potrzeb edukacyjnych wszystkich uczniów rozrastającego się osiedla.
Zaistniała więc konieczność wybudowania nowej placówki oświatowej.
Zakończenie budowy całego nowoczesnego kompleksu szkolnego przewidziano na rok 1987.
Przez pierwsze dwa lata od otwarcia szkoła pracowała w systemie dwuzmianowym, co było spowodowane koniecznością sfinalizowania trwających prac budowlanych. Do istniejącego już pawilonu B dołączył w latach 1984/85 pawilon C. Zajęcia w nowym skrzydle zapoczątkowali uczniowie klas I-III nauczania początkowego.
1 września 1986 r. oddano do użytku kolejny pawilon - E, który przeznaczono dla potrzeb administracji szkoły. W tym też miejscu ulokowano świetlicę i stołówkę szkolną oraz gabinet lekarski.
Istotnym momentem w życiu szkoły było uruchomienie we wrześniu 1989 r. radiowęzła, który umożliwia szybki przepływ ważnych komunikatów, a także daje możliwość wysłuchania okolicznościowych audycji i koncertów.
W listopadzie 1989 r. do świetnie wyposażonej rozgłośni dołączyła sala projekcyjno-kinowa.
W dniu 1 września 1990 r. w oddanym do użytku pawilonie D zaczęło funkcjonować Państwowe Przedszkole nr 235.
Kolejną istotną datą w historii naszej placówki jest dzień 1 września 1992 r. kiedy to rozpoczęło działalność XLII Liceum Ogólnokształcące.
Tak powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Łodzi, w którego skład wchodziła Szkoła Podstawowa nr 75 i XLII Liceum Ogólnokształcące, a od roku szkolnego 1999/2000 Gimnazjum nr 11.
W tym też roku udało się rozwiązać największy problem naszej szkoły, czyli brak sali gimnastycznej. Dzięki przychylności Władz Urzędu Miasta Łodzi, a w szczególności Pracowników Wydziału Edukacji otrzymaliśmy fundusze na kontynuowanie przerwanej budowy sali gimnastycznej. Obecnie możemy pochwalić się największym i najnowocześniejszym obiektem sportowym pośród łódzkich szkół. Obok ogromnej hali mamy jeszcze dwie mniejsze - do lekkiej atletyki i siłownię. Jest też sala do tenisa stołowego, a od 2009 roku nowoczesny kompleks boisk „ORLIK”.

Dnia 1 czerwca 2012 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Łodzi, na mocy uchwały nr XXX/540/12 Rady Miejskiej w Łodzi, uroczyście przyjął imię
Ireny Sendlerowej.
Tradycją szkoły stały się coroczne uroczyste obchody Dnia Patrona.