Najważniejsze osiągnięcia szkoły

ROK SZKOLNY 2015/16:

Jakub Chmielarz - uczeń p. Bogus - zostal finalistą etapu wojewódzkiego
z matematyki.
Jakub Chmielarz - uczeń p. Gnerowicz - Siudak - został finalistą etapu
wojewódzkiego z chemii.
Jakub Chmielarz, Kaja Krężel, Mikołaj Prokop - uczniowie p. Matuśkiewicz
- finaliści etapu wojewódzkiego z wiedzy o społeczeństwie.
Jakub Chmielarz - uczeń p. Bogus - Jawor - zajął IV miejsce w konkursie:
Matematyka Moja Pasja.
Jakub Chmielarz - osiągnął bardzo dobry wynik w Kangurze Matematycznym
w kategorii junior.
Jakub Eppel i Oskar Dybowski - otrzymali wyróżnienia w kategorii kadet
w Kangurze Matematycznym.

Chłopcy z gimnazjum trenowani przez p. Gralewskiego - zajęli III miejsce
w finałach województwa łódzkiego w koszykówce.

Jakub Liwo kl. 3dg, Adrian Ziembiński kl. 2bg, Sebastian Grausam kl. 2dg
- uczniowie p. Rakowskiego - zajęli III miejsce w Łodzi w Ogólnopolskim
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Filip Iwanowicz - uczeń p. Frątczak - zajął I miejsce w kategorii:
Prezentacja Multimedialna – Pomnik Historii. Łódź - wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego - Organizator konkursu: ZSO nr 8
im. S. Staszica, patronat: Prezydent Miasta Łodzi.

Mikołaj Kozłowski - uczeń p. Plewki otrzymał wyróżnienie za wiersz
i ilustrację do wiersza w międzynarodowym konkursie literacko -
artystycznym o Irenie Sendlerowej, organizowanym przez szkołę
im. Ireny Sendlerowej w Warszawie.

Laureaci XXIX Konkursu przyrodniczego MÓJ LAS - LOP:
Patryk Banaszkiewicz, Wiktoria Bochenko, Mikołaj Kozłowski,
Paulina Petri, Oliwia Kucner, Weronika Urbaniak, Aleksandra
Strzemecka, Piotr Łyżwa, Weronika Witkowska, Justyna Chycińska,
Seweryn Majchrzak, Marcin Lewy, Julia Budkiewicz.

Philip Głowacki - uczeń p. Godali – zakwalifikował się do finału
I Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych.
Organizator - Zespół Szkół Salezjańskich.


ROK SZKOLNY 2014/15:

Kamil Dobrowolski i Jędrzej Kudzin - uczniowie p. Słomkowskiej -
finaliści etapu wojewódzkiego z fizyki.
Vanessa Berg - uczennica p. Szubert - została finalistką etapu wojewódzkiego z języka niemieckiego.
Jowita Tera - uczennica p. Rakowskiego - zajęła II miejsce w Łodzi
w Konkursie Wiedzy Technicznej.
Jakub Chmielarz, Oskar Dybowski, Marcin Łuczak otrzymali wyróżnienia
w konkursie Kangur Matematyczny - uczniowie p. Bogus i p. Kamińskiej.
Nasi chłopcy pod kierunkiem p. Gralewskiego wywalczyli II miejsce
w Mistrzostwach Łodzi w Koszykówce.

ROK SZKOLNY 2013/14:

Z pośród uczniów zgłoszonych do konkursów przedmiotowych laureatami
i finalistami zostali:
Marta Telus, Maja Malaya - z j. angielskiego - opiekunami uczennic są p. A. Turalska i p. L. Godala.
Krzysztof Lis - z informatyki, opiekunem jest p. D. Rakowski.

W Konkursie Wiedzy Technicznej I miejsce w Łodzi zajął Krzysztof Lis z kl. IIIag, natomiast V - Kaja Krężel Idg - opiekun p. D. Rakowski.

Uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli j. polskiego wzięli także udział w corocznym konkursie literackim o naszej patronce organizowanym w tym roku na szczeblu międzynarodowym. Jedna z nadesłanych przez nas prac, której autorem jest Mikołaj Kozłowski z kl. Ibg, a jego opiekunem p. M. Stępniak, znalazła się wśród 12 nagrodzonych prac z całej Polski, Niemiec i USA.
Krzysztof Lis został stypendystą Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej w woj. Łódzkim.
Laureatami konkursu LOP „Mój las” zostali w gimnazjum: Dorota Filipowska IId, Jędrzej Kudzin IIb, Maciej Goliński IIb, Adam Kupczak IIb, Agnieszka Mirowska IIb, Jowita Tera IId, Arkadiusz Hofft IId, Zuzanna Madej IIIb, Marta Telus IIIb, Anna Bartosiewicz IIIb, Kasia Ciepłucha IIIb, Konrad Ciesiołkiewicz IIb, Mateusz Adamczewski IId.
W LO: Wiktor Mroczek Ia, Emil Hyży Ia, Maja Kazan Ia, Elżbieta Smuga IIIa, Marta Karczewska IIIa, Artur Działak IIa, Martyna Opasińska IIIa, Daria Szubert IIa.

W konkursie plastycznym organizowanym przez Wydział Katechetyczny Archidiecezji Łódzkiej i Zespół Państwowych Szkół Plastycznych pt: „Św. Faustyna Patronka Miasta Łodzi”, wyróżnienie otrzymała Aleksandra Strzemecka – opiekun p. B. Bartczak.

Chłopcy z klas sportowych w gimnazjum pod opieką p. A. Gralewskiego zajęli II miejsce w Łodzi w piłce koszykowej.

Nasi uczniowie pod opieką p. D. Rakowskiego zajęli I miejsce w eliminacjach powiatowych Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, awansując do eliminacji wojewódzkich - Patryk Paluch, Bartłomiej Lerka, Adrian Wałęski.

Uczniowie z LO wraz z p. M. Pieczonką wzięli udział w etapie rejonowym XXII Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy organizowanych przez PCK na którym zajęli III miejsce (Grzegorz Kwapisz, Gabriela Piekutowska, Paulina Kania, Mateusz Nowakowski, Monika Michalak).

Uczniowie kl. Ia LO wraz z p. M. Pieczonką zajęli V miejsce w wojewódzkim przeglądzie klas mundurowych w Sieradzu.

Na II stopień XXIX Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej zakwalifikowali się i uzyskali 14 miejsce następujący uczniowie LO Artur Działak, Bartłomiej Szymczak, Natalia Błaszczyk - opiekun p. M. Pieczonka.

Uczniowie gimnazjum: Kupczak Adam, Łuczak Marcin, Jakub Chmielarz, Krężel Kaja uzyskali bardzo dobry wynik w międzynarodowym konkursie matematycznym KANGUR, natomiast Paweł Szelągowski i Justyna Chycińska wyróżnienie.

Paweł Szelągowski z kl. IIag zdobył wyróżnienie w konkursie recytatorskim „Recitare Agnes possunt” w ramach festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki organizowanego przez UŁ wydział Filologiczny - opieka p. A. Bót.
Laura Grabarczyk z kl. Icg uczestniczyła w konkursie Wiedzy Biblijnej „Słuchać Pana” (organizatorem - Kuria Diecezji Łódzkiej) pod opieką p. B. Bartczak.
Chłopcy z gimnazjum pod opieką p. M. Siudaka brali udział w gimnazjadzie - mistrzostwach Łodzi w piłce nożnej.

ROK SZKOLNY 2012/13:

Imię i nazwisko ucznia

Natalia BartosikMarta Frątczak

Julia Bilska
Agata Golińska
Sandra Bielicka
Natalia Bartosik
Małgosia Deroń

Dziewczęta liceumDziewczeta gimnazjum
i liceum klas sportowych

Sara Amato


Magda Bryjan
Hanna Luniak
Krystian Kucharczyk

Gabriela Stępniak
Elzbieta Smuga
Angelika Selinger
Klaudia Żurek
Natalia Błaszczyk
Martyna Opasinska
Natalia Pastusiak
Sara Amato
Malaya Maja
Marta Telus
Katarzyna Ciepłucha
Patrycja Szczakowska
Natalia Bartosik
Małgorzata Deroń
Mateusz Chrzanowski
Szymon Ferenc

Marta FrątczakMarta Frątczak


Krzysztof Lis
Marta Frątczak

Chłopcy kl. IIeg, IIIeg


Krzysztof Lis
Natalia Bartosik

Mateusz Jonkisz
Krzysztof Lis
Julia Wiśniewska
Ola Krawczyk
Julita Kubiak

Rodzaj konkursu

Ogólnopolski konkurs literacki
„Irena Sendlerowa. Historia -
Teraźniejszość - Przyszłość”.

Matematyka - moja pasja.

„Życie i twórczość Janusza
Korczaka”.
Turniej piłki siatkowej
dziewcząt szkół
ponadgimnazjalnych.

Amatorska liga sympatyków
siatkówki.

Ogólnopolska olimpiada
j.angielskiego.

Wojewódzka Olimpiada
Wiedzy Ekologicznej.


Konkurs „Mój las”.
Wojewódzki konkurs
przedmiotowy z fizyki.


Wojewódzki konkurs
przedmiotowy z matematyki.

Kangur Matematyczny.


Koszykówka chłopców
klas sportowych gimnazjum.

XI Konkurs Wiedzy
Technicznej Gimnazjum.

Konkurs na prezentację
multimedialną „Wady i zalety
promieniotwórczości”.Zajęte miejsce

I miejsceAwans do II etapu

III miejsce
wyróżnienia
II miejsceI liga - gra dalej


Awans do II etapu


Kwalifikacja
do etapu
wojewódzkiego

I, II, III miejsca
i wyróżnieniaLaureat
na szczeblu
wojewódzkim

finalistka


Wyróżnienia:
kadet, junior

II miejsce
w Łodzi

I miejsce


VI miejsce
w Łodzi
ROK SZKOLNY 2011/12:

Imię i nazwisko ucznia

Magdalena Bryjan
Paulina Dzierbicka
Joanna Książczyk
Aneta Dudek
Aneta Karasiak
Agata Wawrzyniak

Hanna Luniak
Natalia Błaszczyk
Elżbieta Smuga

Natalia Bartosik
Dawid Słoma

Wojciech Kaczmarek
Paweł Bechtold
Przemysław Pietrusiak
Kacper Jędryka

Natalia Matiaszczyk
Mateusz Jonkisz


Robert Cnotalski


Krystian Kucharczyk
Angelika Selingier

Gabriela PiekutowskaMarta Frątczak

Uczennice klas Ib, Ic, IIa,
IIc i IIIa liceum


Uczennice klas IIa, IIe, IIIa
i IIIc gimnazjum


Beata Janicka


Adam Gach
Weronika Radzikowska

Natalia Bartosik

Uczniowie gimnazjum
i liceum

Uczniowie gimnazjum


Dawid Słoma
Wojciech Kaczmarek
Michał Campbel
Wiktor Suwara

Patrycja Szczakowska


Małgorzata Deroń


Paulina Fabijańczyk
Magdalena Żurawska
Iga Kierzek
Malwina Szklarek

Uczennice gimnazjum
i liceum

Rodzaj konkursu

XX Ogólnopolskie
Mistrzostwa Pierwszej
Pomocy
XXVII Wojewódzka Olimpiada
Ekologiczna


Konkurs wiedzy technicznej
dla uczniów gimnazjum

Turniej wiedzy
o Bezpieczeństwie
Ruchu Drogowego


XII Międzyszkolny Konkurs
Matematyczny: „Procenty
w szkole i w życiu”

Enjoy English - konkurs
języka angielskiego

XXXIX Konkurs Ornitologiczny
„Jakie to ptaki?”

VIII Konkurs Literacki
„Moje ulubione miejsce
w Łodzi i regionie”

Kangur Matematyczny

Mistrzostwa Łodzi
w piłce siatkowej dziewcząt
szkół ponadgimnazjalnych

Mistrzostwa Łodzi
w piłce siatkowej dziewcząt
gimnazjum

Gastronomia francuska
- gimnazjum

Konkurs Talentów
- Targi Edukacyjne

Konkurs Wiedzy Technicznej

Konkurs ekologiczny
„Mój las”

Mistrzostwa Łodzi
w piłce nożnej gimnazjum

Gimnazjalna liga „Rugby Tag”
Ogólnopolski Konkurs
Mitologiczny „KLIO”

Konkurs polonistyczny
„Czesław Miłosz”

Mistrzostwa Łodzi
w siatkówce plażowej
szkół ponadgimnazjalnych


Amatorska Liga Sympatyków Siatkówki

Zajęte miejsce

IV miejsce


udział w etapie
II stopnia


V miejsce
VIII miejsce

II miejsce
w ŁodziIII miejsce9 miejsce

I miejscewyróżnienie

półfinałVI miejsce
w Łodzi


II miejsce


wyróżnienie


V miejsce

I miejsce


półfinał


11 miejsce
w Łodzi15 miejsce
w Polsce

IV miejsce


VII miejsce indywidualnie, VIII miejsce drużynowo

IV miejsce
w lidze kobiet

ROK SZKOLNY 2010/11:

Imię i nazwisko ucznia

Przemek Chwiala
Robert Cnotalski
Kasia Jankowska
Michał Siedlecki

Magda Graczyk


Chór


Dziewczęta gimnazjum


Mateusz Malanowski


Uczniowie kl. I C
liceum

Anna Frątczak


Uczniowie gimnazjum
i liceum

Rodzaj konkursu

IX Konkurs - Matematyczne
wędrówki po Łodzi -
"Fabryki Łodzi dawniej i dziś"


X Konkurs Piosenki i Tańca
Krajów UE.

Koncert Chóralny
Regionu Łódzkiego

Piłka siatkowa dziewcząt


Konkurs Wiedzy
Technicznej

Mistrzostwa Łodzi
w koszykówce chłopców

Wojewódzki konkurs
historyczny

Konkurs LOP "Mój las"


Zajęte miejsce

IV miejsce
I miejsce


III miejsce


III miejsce
w Łodzi

I miejsce


IV miejsce
w Łodzi

Finalistka


I-III miejsca
i wyróżnienia

ROK SZKOLNY 2009/10:

Imię i nazwisko ucznia

Kamila WyroślakAnna RybińskaMichał Najman


Drużyna chłopców
Rodzaj konkursu

Wojewódzki konkurs
przedmiotowy z języka
niemieckiego

Wojewódzki konkurs
przedmiotowy z wiedzy
o sztuce - sekcja muzyki

Wojewódzki konkurs
przedmiotowy z historii

Rozgrywki w piłce
koszykowejZajęte miejsce

laureatkalaureatkafinalista


1 miejsce
w województwie
13 miejsce
w Polsce

ROK SZKOLNY 2008/09:

Imię i nazwisko ucznia

Jakub KoszalińskiAleksandra Kaczmarek


Justyna Mirowska
Katarzyna Węglewska

Julia Wieteska


Drużyna chłopców


Rodzaj konkursu

Wojewódzki konkurs
przedmiotowy z języka
angielskiego

Wojewódzki konkurs
przedmiotowy z biologii

Ogólnopolski konkurs
plastyczny TĘCZA

Łódzki Konkurs
Wiedzy Technicznej

Ogólnołódzkie Rozgrywki
w Piłce Koszykowej

Zajęte miejsce

finalistafinalistka


wyróżnienie


IV miejsce


IV miejsce


ROK SZKOLNY 2007/08:

Imię i nazwisko ucznia

Michał OkraskaRodzaj konkursu

VI Konkurs Wiedzy
Technicznej
Dla Gimnazjów

Zajęte miejsce

I miejsce w ŁodziROK SZKOLNY 2006/07:

Imię i nazwisko ucznia

Marta Tworkiewicz


Michał Krupa


Mateusz Walczak
Barbara Gregorczyk

Jasiak Paweł


Filip Owsiak
Beniamin Kwiatkowski
Grzegorz Jagielski

Natalia DziergwaGrzegorz Jagielski


Drużyna dziewcząt


Drużyna chłopców


Amel Miraui
Agnieszka Morawska


Łukasz Paluszkiewicz


Adam Rystok


Martyna ZientalskaRodzaj konkursu

Konkurs języka
angielskiego AMPERSAND

Konkurs języka
angielskiego AMPERSAND

Wojewódzki konkurs
przedmiotowy z fizyki

Wojewódzki konkurs
przedmiotowy z historii

Wojewódzki konkurs
przedmiotowy z historii


Wojewódzki konkurs
przedmiotowy z języka
niemieckiego

Wojewódzki konkurs
informatyczny INFORMAX

Ogólnołódzkie Rozgrywki
w Piłce Siatkowej

Ogólnołódzkie Rozgrywki
w Piłce Siatkowej

Wojewódzki konkurs
przedmiotowy z języka
angielskiego

Łódzki Konkurs Wiedzy
Technicznej

Łódzki Konkurs Wiedzy
Technicznej

Wojewódzki konkurs
przedmiotowy z wiedzy
o sztuce

Zajęte miejsce

laureatka


II miejsce


finaliści


laureat


finaliścifinalistkafinalista


III miejsce


II miejsce


finalistkiIII miejsce


IV miejsce


finalistkaROK SZKOLNY 2005/06:

Imię i nazwisko ucznia

Arkadiusz Kaczorowski


Bartosz Zając


Joanna Kurasik
Agnieszka Feliksiak
Magdalena Krzeszowska

Drużyna dziewcząt


Drużyna chłopców


Adrian Szadowiak


Rodzaj konkursu

Wojewódzki konkurs
przedmiotowy z historii

Wojewódzki konkurs
przedmiotowy z fizyki

Ogólnopolska Olimpiada
Ekologiczna


Ogólnołódzkie Rozgrywki
w Piłce Siatkowej

Ogólnołódzkie Rozgrywki
w Piłce koszykowej

Ogólnołódzki Konkurs
Konsumencki

Zajęte miejsce

finalista


finalista


finalistkiIV miejsce


III miejsce


III miejsce