Terminy zajęć pozalekcyjnych

Informacja na temat dodatkowych zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli gimnazjum
w roku szkolnym 2018/2019: