Dokumenty szkolne

Statut Szkoły > zapoznaj się.

Plan Pracy Szkoły > zapoznaj się.

Program wychowawczy i profilaktyki > zapoznaj się.

Regulamin uzyskiwania zwolnień lekarskich z Wychowania Fizycznego > zapoznaj się.

Podanie o zwolnienie z zajęć Wychowania Fizycznego > pobierz.

Przedmiotowy system oceniania z zajęć Wychowania Fizycznego >
zapoznaj się
.