Rada Rodziców

Prosimy o wpłaty na konto Rady Rodziców
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Ireny Sendlerowej
.

Numer konta: 13 1020 3408 0000 4002 0016 2040.