Pedagog szkolny

PEDAGOG SZKOLNY:

mgr Anna Grzelązka

godziny pracy:
pn, wt, śr, pt: 9:00-13:00,
cz: 11:30-17:00.
PSYCHOLOG SZKOLNY:

mgr Joanna Cimoszko

godziny pracy:
cz: 11:00-15:00.


GRUPA WSPARCIA DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ:
cz: 14:30-16:00, s. 103c

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego - pobierz.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego - pobierz.

Oświadczenie o wynagrodzeniu z tytułu zatrudnienia - pobierz.

Oświadczenie o dochodach osoby prowadzącej działalność gospodarczą - pobierz.

Informacja o wydatkach kwalifikowanych - zapoznaj się.

Informacja o sposobie dokumentowania wydatków - zapoznaj się.