Przydział wychowawstw i sal na zebrania z rodzicami

Zebrania wychowawców klas z rodzicami
odbywają się w następujących salach:

GIMNAZJUM:

Klasa IIIag
p. Anna Brzeźińska
sala 106b
Klasa IIIbg
p. Anna Mikołajczyk
sala 201b
Klasa IIIcg
p. Anna Bót
sala 209b

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

Klasa Ia
p. Iwona Polińska
sala 204b
Klasa Ib

p. Elżbieta Kamińska

sala 106b

Klasa IIa
p. Renata Wrona
sala 206b
Klasa IIIa
p. Monika Brykowska
sala 202b

KONSULTACJE NAUCZYCIELI BEZ WYCHOWAWSTW:



Religia

p. B. Bartczak

sala 107b

Matematyka

p. E. Kamińska

sala 103b

Matematyka/Informatyka

p. A. Mikołajczyk

sala 201b

Fizyka

p. E. Kamińska

sala 103b

Chemia

p. K. Gnerowicz

sala 201b

Geografia

p. K. Włodarczyk

sala 207a

Język hiszpański

p. W. Lipińska-Kołacz

sala 206b

Język angielski

p. A. Brzezińska

sala 205b

Język angielski

p. B. Dobrzelewska

sala 205b

Język niemiecki

p. D. Szubert

sala 201b

Technika/Informatyka

p. D. Rakowski

sala 207e

Przedsiębiorczość

p. E. Kacprzak

sala 205a

Biologia/WDŻ

p. E. Pieczonka

sala 201a

Edukacja dla bezp.

p. I. Polińska

sala 204b

Wychowanie fizyczne

p. I. Polińska
p. A. Gralewski
sala 204b